Estetické korekce

Bez obrušování a opatřování zubů nákladnými keramickými pracemi významně vylepšujeme úsměv ať už při vývojových anomáliích, drobných úrazech, esteticky nevyhovujících výplních, zabarvení zubů. Většinou používáme několik metod najednou – bělení zubů včetně vnitřního (mrtvý zabarvený zub), kompozitní dostavby, výplně a fasety, tvarování drobným zábrusem.

8-est-kor-1   8-est-kor-2

8-est-kor-3   8-est-kor-4