Konzultace

Nejste si jistí jaké je nejvhodnější řešení vašeho problému: Stačí plomba nebo už musí být korunka? Je potřeba přeléčit kořenový kanálek (ev. pod mikroskopem)? Je možné ten zub ještě zachránit? V čem je lepší ošetření bez pojišťovny? Kolik by to stálo?

Doporučujeme se objednat na konzultaci v ceně 500 Kč ( u Doc. Peřinky 2000,- Kč.). Pokud půjde o konkrétní problém, zhotovíme radioviziografický snímek (zašleme pak vám či vašemu lékaři) a seznámíme vás s možnými řešeními i cenami. I zde může starší donesený snímek významně pomoci.

Pokud půjde o nejistotu, zda je pro vás ošetření celého chrupu na našem pracovišti vhodné a cenově dostupné, uděláme zjednodušené vyšetření a pokusíme se zodpovědět vaše otázky. V případě, že námi navrhované řešení bude odpovídat i vaší představě a rozhodnete se stát naším pacientem, dokončíme v téže nebo další návštěvě kompletní vstupní vyšetření a konzultaci nebudeme vůbec účtovat.

Reendodontické ošetření: opakované ošetření již léčených kořenových kanálků, pokud předchozí ošetření selhalo, nebo je nedostatečné. Jde o velmi náročné ošetření, které lze provádět buď běžným způsobem nebo pod mikroskopem. Ošetření s mikroskopem provádí pouze Doc. Peřinka, ale z kapacitních důvodů jen u našich pacientů. Vzhledem k tomu, že asi u poloviny pacientů poslaných na ošetření pod mikroskopem (finančně podstatně náročnější) lze provést reendodoncii běžným způsobem, doporučujeme konzultaci, kde se dozvíte, jaké jsou ve vašem případě možnosti.

Máte-li rentgenový snímek v elektronické podobě a chcete znát náš názor, možnost ošetření u nás, pošlete e-mailem a pokusíme se odpovědět včetně předpokládané ceny ošetření (zde je konzultace skutečně orientační – rentgenový nález může být značně modifikován nálezem v ústech, například viklavostí zubu.)

Pokud se ukáže potřeba CT nebo panoramatického rtg vyšetření, či dalších snímků, zhotoví se dle provozních možností ve stejné nebo samostatné návštěvě a hradí se zvlášť.

Na konzultaci je možné se objednat v pracovní době na našich telefonních číslech:
777 287 082 a 222 943 093.