Sendvičové, amalgamové výplně a dostavby

Jsme si dobře vědomi nevýhod amalgamových výplní a je nám známo, že je použití amalgamu na ústupu. Přesto ale stále existují výjimečné případy, kdy je pro nás nezastupitelný a v těchto situacích ho používáme jako nejbezpečnější variantu (pacienta vždy předem informujeme, respektujeme jeho názor). Používáme kvalitní non gamma2 amalgam s minimem nežádoucích vlastností.

Dovedeme využít výhodné vlastnosti amalgamu i kompozitní pryskyřice a ve složitějších případech oba materiály zkombinovat. Jde o hluboké výplně, kde je zub zkažený v některém místě až pod dáseň – pod dásní není zhotovení kompozitní výplně indikované, hrozí opětovný kaz. Amalgam totiž ztuhne i ve vlhku a díky stříbru má i silný protikazivý efekt. V malé části pod dásní použijeme amalgam (nebývá vůbec vidět), zbytek je v té samé návštěvě dostavěn esteticky kompozitním materiálem, který zub také zpevní. Tímto způsobem lze významně prodloužit životnost zubu s živým nervem a dostatkem tvrdých tkání.

Škodlivost amalgamu: složitá problematika, kterou lze stručně shrnout. Ztuhlý amalgam téměř nic neuvolňuje, jeho nebezpečnost spojená s uvolňováním rtuti se může projevit pouze ve fázi zhotovování nebo odstraňování a je významná hlavně pro životní prostředí. Vědecky nebylo ovlivnění zdraví u lidí s amalgamy zatím prokázáno, přesto se stává obsahem mnoha účelových dezinformací. Skutečné nebezpečí amalgamu spočívá v tom, že zuby s velkými a staršími výplněmi z tohoto materiálu velmi často praskají. Amalgam se totiž k zubu neváže (nezpevní ho) a podléhá více či méně (u nových typů minimálně) vnitřní korozi, která nepatrně zvětšuje jeho objem. To je také důvod, proč starší amalgamy vyměňujeme za kompozitní materiál.