Kontrolní vyšetření, preventivní program

Vysoký důraz klademe na předcházení onemocnění zubů a dásní. Proto, abychom mohli garantovat kvalitu naší péče, je potřeba, aby se „naši“ pacienti dostavili minimálně 1x ročně na preventivní prohlídku (optimální je 2x ročně). Tito naši klienti pak mohou čerpat výhody z toho plynoucí, např. okamžité ošetření v případě bolesti, možnost kontaktu mimo pracovní dobu, zajištění péče v době naší nepřítomnosti.

Pravidelná kontrola obnáší kompletní kontrolu zubů a parodontu včetně základních skusových rentgenů. Obsahuje rovněž základní odstranění zubního kamene a pigmentací.

2-kontrol-1   2-kontrol-2