První pomoc

Pro „naše pacienty“, kteří se účastní pravidelných preventivních prohlídek nejméně 1x za rok, je akutní ošetření v případě bolesti samozřejmostí. Po komplikovaných zákrocích je zajištěn kontakt s lékařem i mimo pracovní dobu.

„Cizí pacienti“, kteří hledají z různých důvodů akutní ošetření, mohou zkusit zavolat na naše telefonní čísla. Občas se uvolní místo po omluveném pacientovi a je možné ho využít. Totéž platí pro pacienty, kteří se nedostavují na preventivní prohlídky.