Nový pacient

Každý nově příchozí, který se chce stát „naším pacientem“, tak abychom převzali lékařskou část péče o jeho chrup, prochází kompletním vstupním vyšetřením ( viz. Poskytované výkony, Pojišťovny a ceny). Zde chrup kompletně vyšetříme a zdokumentujeme rentgenovými snímky, případně fotografiemi. Donesené snímky mohou někdy velmi pomoci.

V případě chrupu bez větších závad, poskytneme informaci o doporučených zákrocích a jejich ceně ústně, posoudíme stav domácí péče a v případě potřeby domluvíme další návštěvu. V případě chrupu, který vyžaduje větší rekonstrukci, zhotovíme na přání do příští návštěvy léčebný plán včetně přibližného rozpočtu. Společně se pak snažíme další léčbu upřesnit a rozplánovat podle časových a finančních možností pacienta.

Pro setrvání v naší péči je pak potřeba 1x ročně (nebylo-li domluveno jinak) kontrola stavu chrupu při preventivní prohlídce.

Na kompletní vstupní vyšetření je možné se objednat v pracovní době na našich telefonních číslech:
777 287 082 a 222 943 093.

UPOZORNĚNÍ: pro plnou pracovní vytíženost Doc. Peřinka nyní nové pacienty do trvalé péče nepřijímá. Je možné se k němu objednat na konzultaci ohledně konkrétního problému (cena 2 500 Kč), dle výsledku může následovat léčba. Provádí specializované zákroky při spolupráci s MUDr. Bartůškovou nebo pro zubní lékaře (pouze na základě osobní domluvy).

MUDr. Bartůšková přijímá pacienty po vzájemné domluvě a pokud to momentální naplněnost kalendáře umožňuje.

Dentissimo ordinace