Vstupní vyšetření

Kompletní vstupní vyšetření zahrnuje vyšetření zubů, parodontu, jazyka a přilehlých měkkých tkání, jakožto funkčního komplexního aparátu důležitého nejen z hlediska  rozmělňování potravy a fonace ale i z hlediska estetiky celého obličeje.

Součástí vstupního vyšetření je detailní vyšetření každého zubu vizuálně, poklepem, pohmatem a v neposlední řadě i radioviziograficky, pro odhalení skrytých defektů. Dle potřeby je doplněno panoramatickým rentgenovým snímkem. Zobrazení detailů zubů intraorální kamerou na obrazovce přímo na křesle a vysvětlení problémů, popř. zhotovení fotografíí zubních oblouků k dokumentaci stavu chrupu, je rovněž součástí vstupního vyšetření.

1-vstup-11   1-vstup-2