Vstupní vyšetření

Kompletní vstupní vyšetření zahrnuje vyšetření tvrdých zubních tkání, parodontu (závěsného aparátu zubu) a přilehlých čelistních kostí, sliznic dutiny ústní, úrovně zubní hygieny. Vyšetřujeme nejen zdraví a funkčnost, ale dle nároků a přání pacienta i zubní a obličejovou estetiku.

Součástí vstupního vyšetření je zhotovení základních malých (skusových) rentgenových snímků, většinou doplněných dalšími snímky či panoramatickým rentgenovým snímkem (hradí se zvlášť). Ve složitějších případech můžeme v ordinaci provést i CT vyšetření (viz přístroje a vybavení, hradí se zvlášť). Intraorální kamerou lze ukázat veškeré detaily v dutině ústní a zobrazit je na obrazovce u křesla nebo fotograficky zdokumentovat. Speciálním fotoaparátem lze zaznamenat stav chrupu v celých zubních obloucích nebo estetiku úsměvu.

Po (nebo již při) vyšetření následuje popis stavu chrupu a vysvětlení nalezených problémů s nastíněním možností jejich řešení, zodpovězení dotazů. Na žádost pacienta lze do příští návštěvy zhotovit i písemný návrh léčebného plánu s předběžnou kalkulací cen.

Více informací o možnosti objednání viz. Nový pacient

1-vstup-11   1-vstup-2