Konzultace

Jednorázová konzultace týkající se většinou jednoho zubu nebo konkrétního problému, zahrnuje zhotovení potřebného rentgenového snímku, případně fotodokumentaci, rozbor problematiky, navržené řešení a krátkou písemnou zprávu dle potřeby.

Nejde o vstupní vyšetření, většinou poskytujeme názor dalšího lékaře na konkrétní problém.

Je-li potřeba, lze na místě nebo po objednání zhotovit další snímky, OPG (panoramatický RTG snímek) i CT vyšetření včetně vypálení na disk. Tato vyšetření se hradí zvlášť.

Reendodontické ošetření: opakované ošetření již léčených kořenových kanálků, pokud předchozí ošetření selhalo, nebo je nedostatečné. Jde o velmi náročné ošetření, které lze provádět buď běžným způsobem nebo pod mikroskopem. Ošetření s mikroskopem provádí pouze Doc. Peřinka, ale z kapacitních důvodů jen u našich pacientů. Vzhledem k tomu, že asi u poloviny pacientů poslaných na ošetření pod mikroskopem (finančně podstatně náročnější) lze provést reendodoncii běžným způsobem, doporučujeme konzultaci, kde se dozvíte, zda je to u vás možné.