Konzultace

Jednorázová konzultace týkající se většinou jednoho zubu nebo konkrétního problému, zahrnuje zhotovení potřebných rentgenových snímků, případně fotodokumentaci, rozbor problematiky, navržené řešení a krátkou písemnou zprávu dle potřeby. Pokud by ev. pokračovalo léčení na našem pracovišti, nemusí být konzultace účtována (více Pojišťovny a ceny, Jak se objednat).