Doc. MUDr. Luděk Peřinka, CSc.

Doc. MUDr. Luděk Peřinka, CSc.

Ředitel a odborný garant dentálního centra

Specializace:

Záchovné a estetické zubní lékařství, endodoncie.

Další odbornost:

Fixní protetika, dentoalveolární chirurgie.

Historie:

 • 1979 promoce
 • 1980 – 1986 interní vědecký aspirant, Stomatologická klinika FVL UK v Praze
 • 1988 nastoupil jako odborný asistent na konzervační oddělení Stomatologické kliniky fakulty všeobecného lékařství Univerzity Karlovy v Praze
 • 1988 – 1990 vědecké stipendium, Tokyo Medical and Dental University, Japonsko
 • 1992 – 2007 krátkodobé odborné stáže (Leuven, Mnichov, Hamburg, Paříž,)
 • 1992 – současnost: zahraniční symposia (ESE, IADR, IDS…) aktivní i pasivní účast
 • 1993 – 2007 vedoucí konzervačního oddělení Stomatologické kliniky 1.Lékařské fakulty UK v Praze
 • 1998 – 2013 předseda odborného výboru mezinárodního symposia Pražské dentální dny
 • 2007 – současnost: vyučující docent na konzervačním oddělení Stomatologické kliniky 1.LF UK v Praze
 • 1998 – 2007 zástupce přednosty kliniky pro výuku stomatologie
 • 2006 – habilitace docentské práce na 1.LF UK v Praze
 • 2007 jmenován poradcem ministra pro stomatologii

Funkce:

 • předseda České endodontické společnosti
 • odborník České stomatologické komory v oboru konzervační stomatologie
 • člen aprobační komise ministra zdravotnictví
 • člen redakčních rad dentálních časopisů Quintessenz, Progressdent
 • člen Evropské endodontické společnosti (ESE)

Publikace:

Autor monografie „Základy klinické endodoncie“
Autor řady článků v odborných časopisech, spoluautor učebnic
foto 2x (symbol ČES, titulní strana knihy)

Současnost:

Spojení pedagogické činnosti na lékařské fakultě s vedením soukromé zubní praxe. Vedení postgraduálních školících kurzů z endodoncie a záchovné stomatologie, přednášková činnost mimo fakultu v naší republice i v zahraničí, výzkumná činnost v oblasti dentálních materiálů a endodoncie.